On line pretrazivanja

    CROLIST  Znanstvena knjiznica Zadar
Statistika
CLOUD
Ako nemate tipkovnicu s hrvatskim znakovima i kodnu stranicu 1250, odaberite "On line Searching  ... Catalog" i upisujte CZSD.
On line Searching

 

Pretrazivanje kataloga Search the
    Catalog
Korisnicki
   podaci About the Catalog
Bilteni
prinova Other
   Libraries
O katalogu Other
   Libraries
Skupni katalog
Druge
   knjiznice
Bibliografska baza podataka pretrazuje se po kljucnim rijecima , elementima bibliografskog opisa ili u okviru slozenih pretrazivanja po njihovim kombinacijama. Pri tome se pronalaze jedinice koje u okviru trazenog pojma sadrze zadane rijeci ili niz znakova.
Na pretrazivanje po kljucnim rijecima mozete utjecati upisom zvijezdice s desna ili upitnika u sredini rijeci. U ostalim slucajevima mozete upisati nepotpune rijeci. Vidi primjere.
Opseg pretrazivanja mozete smanjiti po kriterijima: bibliografska razina, oblik sadrzaja, vrsta zapisa i godina izdavanja . Ako ste odabrali pretrazivanje po kljucnim rijecima mozete odabrati jezik.
The Bibliographic Database can be searched on Keywords, Elements of Bibliographic description or on Combination of these when using Advanced Search. The query will retrieve units that contain the Word(s) or Phrase within the selected access point(s).
When entering Keywords you might have placed an asterix at the end for right truncation or question mark as a wild character. In other cases truncation is assumed. Please see examples.
Search limits can be established on: Bibliographic level, Form of Contents, Type of Record and Year of publication. If you decided to search on Keywords you could chose the Language as well.

© 1996-2017 Unibis